نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جوش شیرین

0.00 تومان
جوش شیرین در تغذیه دام از ترکیب هایی است که در مقادیر بالای کنسانتره مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام استفاده از میزان بالای کنسانتره در دام های شیری و هم در دام های گوشتی به دلیل داشتن اسید های فرار و تجمع آنها ممکن است به بافت شکمبه آسیب وارد کند. برای پیشگیری از این مشکل توصیه می گردد. از ترکیبات بافری مانند جوش شیرین در تغذیه دام ها استفاده شود. یک ترکیب بافری باید غلظت هایی در برابر هر دو جز داشته باشند. یکی از دلایل پر کار بودن جوش شیرین در تغذیه دام نیز همین مورد می باشد. در یک ترکیب مقدار یکی از اجزا از 10 درصد کمتر باشدآن محلول کارایی نخواهد داشت. مصرف جوش شیرین بر خوراک دامی پیشگیری از بیماری آسیتدر طیور. کاهش تأثیر منفی استرس گرمایی بهبود رشد و افزایش ضریب تبدیل بهبود کیفیت بستر بهبود اثر بعضی از داروهای ضد کوکسیدیوزی کاربرد جوش شیرین برای طیور تخم گذار کاهش اثرات منفی استرس گرمایی بهبود کیفیت و تولید و افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ استفاده از جوش شیرین برای گاوهای شیری و پرورایی: بهبود مصرف غذا در دوره پس از زاییدن کمک به مشکلات ناشی از تغییرات جیره غذایی کمک برای درمان نفخ در دام کمک به هضم غذا بهبود کیفی و کمی شیر تولیدی