اوره آهسته رهش

اوره آهسته رهش به عنوان یك منبع پروتئین ارزان می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای كنجاله سویا شود كه سالانه برای وارداتش ارز زیادی پرداخت می شود. کوشش هایی برای دسترسی به اوره کند رهش در شکمبه برای کنترل نرخ آزاد شدن آن به صورتی که به موازات هضم کربوهیدارت ها باشد انجام شده است.
ترکیبات اوره کندرهش که به کندی در شکمبه آزاد می گردند، می توانند به عنوان جایگزینی برای اوره معمولی در منبع غذایی نشخوارکنندگان استفاده گردند. در دهه ی اخیر ، ویژگی کند رهش کردن اوره با استفاده از محدوده کننده های اوره برای سوبسترا، مثل کلرید کلسیم برای کنترل سرعت آزاد شدن آمونیاک از اوره مورد توجه است. ترکیبات اوره کند رهش، به علت توانایی بالقوه شان در کاهش دادن انتشار آمونیاک بعد از غذا خوردن، اوج غلظت آمونیاک در شکمبه را که منجر به استفاده ناکارآمد آن به واسطه میکروارگانیسم های شکمبه و افزایش جذب آن از شکمبه می گردد، کاهش می یابد.
از طرف دیگر استفاده از ترکیبات اوره کندرهش انتشار آمونیاک بعد از غذا خوردن را کاهش می دهد و به این طریق اوج غلظت آمونیاک در شکمبه را که باعث به کارگیری ناکارآمد آن به واسطه میکروارگانیسم های شکمبه و افزایش جذب آن از شکمبه می گردد.

محصولات جدید

فول فت سویا به عنوان یک ماده غذایی مناسب در خوراک دام و طیور با توجه به بالا بودن انرژی و مقادیر پروتئین آن جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد. این محصول به دلیل داشتن پروتئین عبوری مناسب و بالا به همراه انرژی بالا در گاو های تازه زا و پر شیر مصرف فراوانی دارد. لازم به ذکر است چنانچه به دنبال پیدا کردن مراکز فروش عمده فول فت هستید، این مجموعه میتواند نیاز شما را در این زمینه برطرف سازد.

فول فت سویا :

منبع عالی انرژی و پروتئین با کیفیت و آمینو اسیدهای ضروری جهت تغذیه گاو شیری و دام های پرواری واستفاده هرگونه جیره در خوراک دام /طیور

🚩دانه سویا فرآوری شده

🚩کاربرد :دردام /طیور

🚩از نظر اقتصادی:به علت ماده خشک درانباربسیارمطلبوب

🚩با داشتن پروتئین و انرژی خوب مناسب گاوهای تازه زا

مصاحبه خبری

مصاحبه خبری هفته نامه توسعه شمال با رئیس هیئت مدیره شرکت آدلی دانه ویرادرمورد قیمت گذاری دستوری و حذف ارز ترجیهی چالش اصلی صنعت مرغداری در آبان 1401